presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

26 de maig 2011

ET8_escassetat.presentació 2


Noubarrisnou són tallers d’intervenció en el paisatge urbà de Nou Barris fets a través de mitjans mínims.
El primer taller noubarrisnou va ser dut a terme amb els alumnes del Institut Collserola i l’actuació que es va realitzar es centra en millorar les condicions d’ús d’unes escales a Roquetes en l’entorn immediat al institut. Tota la intervenció és resultat d’un procés participatiu entre els alumnes del institut i els veïns que utilitzen a diari aquest espai .
El segon taller va ser fet amb els alumnes de l’escola Deià i es van dur a terme diferents petits projectes d’intervenció en l’espai públic amb un pressupost límit de 150 € , seguint donant especial importància al procés participatiu com a eina per desenvolupar tota l’actuació . Els projectes d’aquest segon taller inclouen el canvi d’ús d’unes escales com a teatre , la reutilització de mobles trobats en deixalleries per descontextualitzar usos del espai lligats a l’esfera privada dins un entorn públic , la denúncia mitjançant enganxines dels aspectes deficients del Parc Central de Nou Barris ,o el canvi radical de la imatge del mur deteriorat d’un camp de futbol cobrint-lo completament amb paper.