presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

13 de gener 2010

ET6. projecte 3. l’habitatge assequible

Eugeni Bach i Anna Bach ens parlaran de la Casa a Gaüses. En un solar estret i allargat, on ja hi ha un habitatge, es proposa construir un petit estudi que pugui ser utilitzat tant com taller de pintura, com habitatge ocasional durant els caps de setmana per als fills dels propietaris. El punt de partida del projecte venia donat per l'aspecte econòmic; havia de ser un projecte econòmicament viable amb un pressupost mínim (70.000 €). Aquest pressupost limitava força el projecte, de manera que es decidí treballar amb els industrials de la zona i amb les solucions tècniques més habituals: murs de càrrega, forjats unidireccionals, finestres d'alumini de dimensions raonables i acabats convencionals com l'arrebossat pintat.