presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

13 de gener 2010

ET6. projecte 2. l’espai domèstic

Marta Peris i José Manuel Toral ens exposaran el projecte de 36 habitatges per a joves a Can Caralleu. Un projecte d’habitatges amb protecció oficial, potser l’únic territori apte per a l’experimentació residencial lluny dels criteris conservadors i mercantilistes habituals, on es plantegen una sèrie d'estratègies i mecanismes, que més enllà de les estrictes i necessàries limitacions de superfície i preu, aconsegueixin qualificar l'espai domèstic. Es pretén reinventar un habitatge capaç de trobar un equilibri entre la resposta al lloc on s'emplaça i una manera d'habitar. Una altra preocupació del projecte és com contrastar les idees que es van pensar per dissenyar un suport destinat a un usuari desconegut, fet habitual en l’habitatge col·lectiu, amb maneres d'habitar concretes després de revisitar l'edifici.