presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

31 de gener 2010

ET6. projecte 1. habitatges al carmel. sergi serrat i josé zabala (report)Projectar un buit habitable. Espai on en un moment determinat les traces de l'habitar es va reduir a unes maletes. El projecte s'encara a la fragilitat d'aquest paisatge no tant amb una reflexió sobre la vivenda sinó sobre l'habitar del propi barri. Incorporació del passat, el record, les traces d'un passat traumàtic. Definició del ple des del buit. La façana com a prolongació de la plaça, amb un disseny que no n'evidencia el caràcter residencial. Memorial amb el programa quotidià. Projectar amb el buit enlloc de treballar la continuïtat del teixit urbà circumdant. Una discontinuïtat urbana i una referència al passat plasmades per l'arquitectura i per una instal·lació artística (Jorge R. Pombo) que hi dialoga.