presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

13 de gener 2010

ET6. projecte 1. construir la ciutat

Sergi Serrat i José Zabala (ubqu assoc) presentaran l’edifici d’habitatges per a joves vinculat a la plaça nova del Carmel. L’encàrrec consistí en la construcció de 20 habitatges de lloguer per a joves, un equipament veïnal, l’arranjament dels carrers passatge de Calafell i conca de tremp i la urbanització de l’espai públic delimitat per Passatge de Calafell, Conca de Tremp i carrer Sigüenza. L’edifici es planteja com una operació de sutura sobre la gran mitgera generada per l’enderrocament dels edificis afectats per l’esvoranc del Carmel. L’edifici va ajustant el seu volum amb petites deformacions i talls per tal de donar resposta als diferents fets urbans que afecten l’emplaçament, al mateix temps es difumina la contundència del volum, que es causa directa de la pròpia magnitud de la mitgera a camuflar.