presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

17 de desembre 2009

ET5. contextUna definició de context podria ser el conjunt de factors inicials que serveixen de marc o referència per al desenvolupament d’un projecte. Per tant, el context seria una fabricació del propi projectista, ja que aquest seria el resultat de la tria conscient o no de les condicions de partida. Però per què s’acostuma a pensar el context en termes formals? Potser per què el terme té un origen lingüistic, relacionat amb el discurs i el significat? Quins altres factors, a banda de l’aparença dels veïns, poden constituir-se en context? A banda del context entès com a entorn físic, comptem també amb el context com a imaginari col·lectiu, com a entorn cultural... Les circumnstàncies ambientals com les condicions de l’encàrrec, la situació personal, etc., formen part del context? O només formarien part del context les condicions que comporten decisions de projecte? Quines són les actituts davant d’un context determinat? Les més acceptades són les de l’adaptació (contextual) i la negació (contratextual), però quines podrien ser altres estratègies possibles? Per què es pensa el context com un element estàtic? com seria un projecte que s’adaptés o es rebelés contra un context canviant, o que interactués amb aquest? Context, contemporani, conforme .... Per què mirem al passat i no al futur quan avaluem el context? No seria tot allò que envolta l’obra en totes direccions? El context pot canviar totalment el significat d'un element, però pot canviar un element el significat del context on s’insereix?