presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

17 de juny 2011

ET8_escassetat 8.visita.report
Visita guiada pel projecte de la reforma del Mercat de les Flors obra dels arquitectes Antoni Ramón i Guillem Aloy .
Els orígens de la utilització del antic magatzem del Palau de la Agricultura com a lloc per a la representació escènica té el seu inici amb el descobriment per part de Peter Brook d’aquest espai trobat com a escenari ideal per a acollir la seva obra “La tragèdia de Carmen” a principis dels anys 80.
Aquesta voluntat de mantenir les qualitats espaials del edifici alterant-lo el menys possible és també l’eix principal del actual projecte de la reforma del Mercat de les Flors . El projecte allibera l’espai de la sala principal (Sala Maria Aurèlia Campmany) construint al voltant uns espai de serveis com si s’anessin adherint una sèrie de màquines a aquesta sala per a deixar-la lliure dotant-la de flexibilitat per tal de no posar cap límit al tipus d’espectacle que s’hi puguin representar.
L’obra de reforma , degut a la seva naturalesa com a obra pública i pel fet de que les obres s’han de fer mentes es continua la programació d’espectacles té un desenvolupament per fases de les quals s’han completat les dos primeres.
El projecte de reforma també crea nous espai sorprenents com la sales d’assaig (sala C) on degut a la construcció d’un nou forjat a una cota elevada ens situem just a sota les encavallades del edifici original , o el sostre tècnic a sobre de la sala central on unes xarxes metàl·liques deixen per una banda intuir el sostre d’encavallades des de la sala on es fa l’espectacle a la vegada que converteix tot el sostre en espai utilitzable per a instal·lacions .