presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

26 de març 2010

ET6. habitual. visita. report

Calderón-Folch. 33 habitatges HPO a Begues
Aprofitar l’habitatge genèric per a generar urbanitat.

Com guanyar un concurs d’habitatge protegit? Defugir la forma. Aportar valors afegits, com la millora de l’entorn urbà. Cura amb els elements exteriors. Aposta per evitar les tanques a parcel•la i cessió a la ciutat de passos entre els edificis. Patis soterrats amb mur inclinat que en suavitza la presència. Estratègies de filtre públic-privat. Treball amb els colors, donar identitat als edificis, a partir del cromatisme tret del context. Cura amb les necessitats i austeritat en la resta. Edificis clars i fàcilment construïbles. Plantes senzilles i repetitives girades entre elles per aconseguir varietat. Tipologia que permet tenir sempre dues façanes, facilitant la ventilació creuada. Visions enriquidores: aportacions del Regidor municipal i del representant d’Impsòl. Debat sobre les prioritats en promocions de protecció oficial. Fins a quin punt treballar els espais interiors si l’habitant els refarà al seu gust?
TEd’A. Habitatge unifamiliar a Begues
Habitar com a experiència sensorial.

Edifici unifamiliar per un client que no tenia idees preconcebudes però la gosadia de fer-se seva una proposta singular. Casa que levita entre el fullatge: una sola planta amb accés per la part superior d’un solar en pendent. La casa es desenganxa en bona part del terreny i s’allibera així un gran porxo. Pati central que proporciona intimitat i llum, articula l’accés i aporta llum natural sota la casa. Esculpir, perforar una volumetria bàsica, tensionar l’espai. Retranqueigs en el volum que en redueixen l’escala i proporcionen obertures i més privacitat. Maó, formigó, fusta. Interior ric i complex (fusteries, racons, visions creuades, relació amb l’exterior).Xavier Ortiz. 2 habitatges entre mitgeres a Sant Climent
Habitar la quotidianitat.

Conversió d’una casa bicentenària en dos habitatges de lloguer. Una mateixa casa dóna lloc a dues tipologies ben diferents: doble espai obert al paisatge a dalt, tipologia amb pati interior i exterior a sota. Diàleg passat-present valorant elements de l’edifici antic i incorporant distribucions i materials contemporanis. Mur de pedra com a leit-motiv. Solucions constructives i materials que unifiquen el llenguatge i proporcionen unitat (elements de fusta de l’escala i les bigues dels forjats vinculats amb les lluminàries abstractes, façana, mobiliari cuina...). Investigació formal en la il•luminació i el mobiliari.