presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

02 de desembre 2009

ET5. projecció. Gion A. Caminada

Reportatge fotogràfic de l'obra de Gion A. Caminada. Viatge Jordi París, estiu 2009

DVD "Architecture in Switzerland", Film portrait Guin A. Caminada. Produït per swissworld.org

Espai

El paisatge rural suís: context falsament autèntic sostingut per un paradís fiscal. La hipertradició i la hipermodernitat. Impecables paisatges subvencionats d'altra manera poc viables econòmicament en un món globalitzat. Tot i això, o gràcies a això, trobem vides equilibrades amb el medi a nivell físic i material, i també arquitectures que conformen un pas més en una relació ancestral que, aquesta sí, tenia en el seu moment un sentit d'adaptació real al territori.

Temps

Lentitud. El temps com a acumulació d'experiències culturals i constructives que composen aquesta tradició, aquesta cadena de transmissió d'imaginari. El temps constitueix l'arquitectura i li dóna gruix, pàtina. Integració en un continuum espacial i temporal. Arquitectura del matís, de l'ombra, del passat, el llinatge i dels morts. Però també indiferència a les modes, al moment històric .... arquitectura atemporal?

Context

No fer el que no sigui imprescindible, el que no estigui vinculat al context. El context és la tradició, tan social com arquitectònica. La seva obra és una actualització d'aquest patrimoni cultural per assegurar-ne la continuïtat. Les seccions assimètriques i el diàleg amb les preexistències és també un reconeixement d’unes condicions i d’un entorn físic immediat. Però l’obra es divulga i es propaga a nivell global, pot tenir una arquitectura tan específica, voluntat universal?