presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

22 d’octubre 2009

ET5. presentació 2. museu. TEd'A

El projecte de TEd'A té Cura en la lectura de l'entorn on s'inscriu el museu, del que se n'extreuen els elements bàsics del projectar: necessitats urbanes (nova plaça), materialitat (contrast dels murs ciclopis exteriors amb els paraments llisos dels interiors), ritme (treball amb la cadència de les mitgeres), topologia (prolongació del mur on s'assenta el poble).

Contrast de la riquesa del context amb la manca de definició del programa funcional amb què es pot operar. El programa es crea en el mateix procés projectual, inextrincablement. Generositat amb el poble. Retorn de qualitats públiques, sobrepassant l'objecte inicial de l'encàrrec.

Arquitectura introspectiva i discreta. El projecte és una estructura que pren les preexistències del context i les aplica de manera escultòrica: ritme, intensitat, textura, to, ombra; tot fent una destil·lació dels trets definitoris del lloc en un espai de nova funció.

ET