presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

18 de maig 2009

ET4. transformació. presentació 2: intervenció al casc antic de Balaguer

En Francisco Fernández ens fa presentar un projecte al casc antic de Balaguer, projectat per Josep Maria Vilanova, Ramon Maria Puig i Francisco Fernández.
Pla de barris a Balaguer, al centre històric. Zona molt degradada al peu del castell, entre aquest i el riu. Molt pendent. Impossibilitat actual d’accés rodat. Es fa un gran buidat estructurador, per a connexió de viari i per a generar espai públic i centralitat cívica al cor de l’amuntegament.
La presentació acaba amb la definició d’un dels edificis que estructuren aquest eix. Un equipament posat en el punt de màxim pendent, entre 2 carrers amb diferència de cota de més de 10 metres. Edifici recolzat en un mur de contenció. S’eixampla per formar una plaça a nivell inferior, i es converteix en una terrassa-mirador a nivell del carrer superior. Com dialogar amb el teixit en què s’insereixen els nous edificis? Projectar en secció. Projectar la topografia. La transformació urbanística pot “contaminar” i modificar socialment un barri? Té aquest poder, la transformació de la forma urbana? O hi ha altres factors necessaris? Buidat per a transformar l’entorn. Transformació com a subtracció.
ET