presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

18 de maig 2009

ET4. presentació 3. intervenció al barri de corea. niu arquitectura

En Joan Cerdà ens va explicar un projecte de NIU Arquitectura (Joan Cerdà, Tete Crespi, Manuel Garcia, David Goodman, Aina Martínez Pujadas) consistent en la rehabilitació d'uns blocs d'habitatges al barri de Camp Redó (conegut popularment per Corea) de Palma.

Transformació d’un polígon d’habitatge socialment degradat, en el marc del programa “Urban”. Un projecte polèmic i complex, que s’ha polititzat molt. El pla General de Palma obliga a mantenir volumetria. S’opta per “desvestir” l’estructura, l’esquelet de la forma dels edificis, que remet a la memòria del lloc. La transformació és total, a partir d’aquesta estructura. La reducció del número d’habitatges es converteix en buits en els edificis, per a generar espais de trobada veïnals i recorreguts de vianants en planta baixa, per a reduir l’opacitat del barri.
Mantenir l’estructura implica un gran esforç tècnic. La imatge final serà totalment nova, el que roman queda ocult. Fins a quin punt es manté caràcter dels edificis?
Generació d’espais comunitaris en entorns socialment degradats. N’hi ha prou amb l’arquitectura? O la degradació social “colonitzarà” la generositat espacial, si no hi ha altres mesures? (com a Robinhood Gardens?). Fluïdesa dels espais oberts. Permeabilitat (esforç en l’espai públic). Gran esforç de gestió del projecte. Diàleg i negociació amb cadascun dels veïns, que veuran refeta la seva casa. Alt nivell de desenvolupament, fins als detalls més menuts d’elements de distribució flexible, l’espai públic entre blocs, etc... Visió estratègica i propositiva més enllà de les atribucions inicials: disseny de l’espai públic entre blocs, proposta de col·locació de comerços, etc... (l’arquitecte com a motor).

ET