presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

19 de gener 2009

ET3. pesentació 2. pere buil i toni riba (vora arquitectura)límit com a espai habitable.

Autoimposició de límits en la concepció del projecte.
A una escala, la casa és el límit de la parcel·la. A una escala més pròxima, es generen espais dins de la pròpia casa que estableixen la mateixa relació de límits i espais continguts (cos de serveis com a límit entre sala i menjador).
Límit com a espai habitable, que té un gruix, una dimensió més enllà de la separació interior-exterior.
Portar el projecte al límit, no transformar-lo als capricis del propietari. És una limitació que genera desconfiança, oferir una idea potent, fer-la evident? O una estratègia que facilita el creixement conjunt de les idees i la seva formalització?
ET