presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

19 de juny 2012

ET11.Colonitzacions


Colònia
(definicions segons l’enciclopèdia catalana)

[del ll. colōnĭa, íd.]

1 Establiment fundat per un cert nombre d'habitants d'un país que van a poblar una terra allunyada d'aquell, amb el qual continuen vinculats.

2 HIST territori dels països descoberts sotmesos a un domini polític i administratiu i a una explotació econòmica per part d'una potència.

3 GEOBOT Població vegetal situada poc o molt lluny de l'àrea principal de les espècies que la componen. .

4 MICROB Massa de cèl•lules bacterianes originades per la reproducció d'un bacteri aïllat en un medi de conreu sòlid o fins i tot líquid.

5 Conjunt de persones que passen una temporada, amb fins generalment d'estiueig, en un lloc que no és l'habitual de residència


A la natura les espècies animals i vegetals constantment s’apropien de medis diferents dels que són originaris per tal d’aprofitar-se dels seus recursos , depenent d’un constant procés d’adaptació a entorns que li són estranys per tal de sobreviure . Fenòmens com la simbiosis , on dos organismes d’espècies diferents s’associen per tal de que els dos resultin mútuament beneficiats , o el parasitisme on una espècie amplia la seva capacitat de supervivència utilitzant a altres organismes per tal de cobrir les seves necessitats bàsiques i vitals, són relacions que depenen de mecanismes tal com l’observació i adaptació al medi per tal de beneficiar-se del mateix.
D’igual manera en els medis urbans queda oberta la possibilitat d’ocupació d’espais dels quals l’ús no està completament predeterminat. L’apropiació d’aquests entorns depèn fonamentalment de la capacitat que tinguem per adaptar-nos a ells. Per tal obtenir el màxim benefici la nostra eina bàsica serà observar atentament i sense prejudicis el medi que ens envolta , i la nostre flexibilitat per a fer-lo nostre.
Front l'ús del espai públic fix i reglamentat apareix un ús del espai més obert i creatiu capaç de produir noves situacions amb una gran riquesa de possibilitats de maneres d’experimentar el medi urbà i on hi ha lloc per la sorpresa i l’espontaneïtat.
Dins del ús sobreregulat del espai públic moltes d’aquestes colonitzacions (horts espontanis en perifèries urbanes, ocupacions d’edificis en desús,...) es situant fora del marc legal escapant del control de les administracions. En l’actual situació de crisi econòmica i on l’administració no té la possibilitat financera d’ actuació per a la millora del espai públic , pot ser paradoxalment una oportunitat per tal de experimentar amb aquest tipus de colonitzacions del medi urbà.