presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

11 de maig 2011

ET8_ presentació 2


Noubarrisnou


Lluís Sabadell Artiga ens explicarà el seu treball dins el projecte noubarrisnou amb l’Institut Collserola i el taller amb l’escola Deià ambdos de Nou Barris. noubarrisnou és un espai de reflexió, proposta i acció sobre els espais comuns, abandonats i oblidats de la nostra ciutat, prestant atenció a aspectes com la mobilitat, gestió de residus, aigua, energia, educació mediambiental o les xarxes socials. http://noubarrisnou.wordpress.com/