presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

06 d’abril 2010

ET7. projecte 2. 38 habitatges HPO a Eivissa. Ripoll +Tizón

Pep Ripoll Vaquer, Juan Miguel Tizón Garau presentaran un edifici de 38 habitatges amb protecció oficial a Eivissa. El context es caracteritza per volumetries aïllades i imatges heterogènies. Potser per aquest motiu els projectistes plantegen una volumetria porosa amb grans buits, per tal de vincular-se al clima i la qualitat de vida de l’illa, més que no pas a l’entorn físic immediat. Es proposa la combinació de mòduls que defineixen una sèrie d’habitatges-peça diferents i organitzats a partir d’un buit central. L’edifici respira a través dels espais buits de relació entre les peces.