presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

27 d’abril 2009

ET 4 presentació 3: reforma del barri “Corea” de Palma de Mallorca

El Joan Cerdà, de niu arquitectura, ens presentarà la proposta que van fer per al concurs, del que van ser guanyadors. Es tracta de la reforma d’un barri d’habitatge social de l’època franquista, bastant degradat socialment, i amb moltes mancances a tots nivells.
La proposta parteix de voler posar en valor la volumetria existent com a element d’identitat del barri, i planteja la intervenció dins la volumetria dels edificis mitjançant la realització d’operacions de buidat que n’alteren tant la pell com l’interior.