presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

12 de juny 2009

ET4. transformació

Symbol der eigenen Verwandlung, Simone Zewnik
[1507; del ll. transformatio, -ōnis, íd.] f 1 1 Acció de transformar o de transformar-se; 2 l'efecte. 2 DR Canvi experimentat per una obligació o per un dret sense que resti alterat en substància. 3 ESPORT En el rugbi, xut de transformació. 6 MAT Aplicació bijectiva d'un conjunt en un altre o en ell mateix. 7 TERMO Variació de les funcions d'estat d'un sistema termodinàmic.

Procés que provoca un canvi. Un element primer esdevé quelcom de nou, relacionat amb l'element original.
No és l'arquitectura per definició un acte de transformació? Realment un projecte pot canviar gran cosa? Unitat mínima de transformació. Els cicles (la llum, el temps), els usos, les inèrcies...
Existeix alguna realitat immutable? Transformar perquè res no canviï.
Pot l'evolució de l'arquitectura generar canvis en com es veu una societat a ella mateixa?
Pot una transformació en un mateix canviar la percepció d'una arquitectura?