presentació

estacions transformadores és una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: 1. Intercanviar experiències i treballs al voltant de l’arquitectura i disciplines afins; 2. Posar sobre la taula temes abstractes, sobre els que reflexionar i discutir, per a enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes.

Les trobades consisteixen en monografies temàtiques, que generaran 3 sessions diferents:
Projectes o treballs: consistent en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica.
Projecció: ficció o documental, permet un nou punt de vista sobre el tema a debat.
Visita: d'algun lloc o projecte, que ens il·lustri estratègies o disfuncions.

Estem oberts a la recepció de propostes de projectes, projeccions i visites per als pròxims temes (vegeu llistat).

13 d’octubre 2008

ET2. presentació 1. jordi parís (pich-aguilera arquitectes)


S'explica la industrialització com a procés que possibilita arquitectures noves, que no serien realitzables amb mitjans més artesanals. No es pot improvisar: cal un major control en fase de projecte. El factor temps: possibilitat de processos simultanis a l'obra (fonaments...) i al taller. Optimització de recursos, energies i residus. Es comenta la progressiva desaparició de mà d'obra qualificada que obliga a buscar la qualitat en els components i fugir de l'obra com a camp de batalla. La reducció de riscos laborals. Discussió sobre la necessitat de processos in situ no coherents amb el muntatge en sec: capa de compressió, pintats a posteriori... Debat sobre el formigó vist versus el formigó pintat. La transportabilitat de les peces: atenció amb els tamanys màxims de les peces i l'energia del transport. Industrialització i ecoeficiència. ET